Serviciul contabilitate

 

  

Serviciul Contabilitate este condus de un şef de serviciu încadrat potrivit legii, subordonat din punct de vedere administrativ Direcţiei Economice;

 Serviciul Contabilitate are în subordine: Biroul Contabilitate Financiară şi Compartimentul Contabilitate de Gestiune;

 Serviciul Contabilitate are în principal următoarele atribuţii:

a) planificarea, organizarea, coordonarea și controlul activităților contabile, inclusiv pentru fondurile externe nerambursabile, în vederea măsurării, evaluării, cunoașterii, gestiunii și controlului activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, precum și a rezultatelor obținute din activitatea universității;

b) întocmirea, aprobarea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și anuale, altor raportări periodice, conform dispozițiilor legale în vigoare;

c) exercitarea altor atribuții stabilite pe linie ierarhică, în conformitate cu normele legale în vigoare, regulamentele, metodologiile și procedurile interne de lucru.

Serviciul Contabilitate este condus                          Ec.dr. Adrian Nicolae DRAGHICI

                                                                                     tel: 021/3191900/01 int. 416  
                                                                                               e-mail: adrian.draghici@ase.ro  
                                   Birou contabilitate financiară:       Ec. drd.Iuliana LUCHIAN
                                                                                               tel: 021/3191900/01 int. 332
                                                                                              e-mail:iulia.luchian@ase.ro
                                  Compartimentul contabilitate de gestiune:   Ec. Andreea Ioana DUMITRESCU
                                                                                                tel: 021/3191900/01 int. 426
                                                                                                e-mail:andreea.dumitrescu@ase.ro