Serviciul contabilitate

 

 Serviciul Contabilitate este condus de un şef de serviciu, subordonat din punct de vedere administrativ Direcţiei Economice;

 Serviciul Contabilitate are în subordine: Biroul Contabilitate Financiară şi Biroul Contabilitate de Gestiune;

 Serviciul Contabilitate are în principal următoarele atribuţii:

a)      de a coordona şi monitoriza activitatea birourilor din subordine;

b)      de a furniza informaţii despre poziţia financiară a universităţii, a rezultatelor şi modificărilor acesteia, prin bilanţ şi cont de profit şi pierdere;

c)      de a asigura organizarea, îndrumarea, conducerea şi controlul activităților contabile în vederea eficientizării activităţii economice a instituţiei conform dispoziţiilor legale în vigoare.

Serviciul Contabilitate este condus                          Ec.dr. Adrian Nicolae DRAGHICI

                                                                                     tel: 021/3191900/01 int. 416  
                                                                                                mobil: 
                                                                                               e-mail: adi_draghici@ase.ro
                                   Birou contabilitate financiară       Ec. drd.Iuliana LUCHIAN
                                                                                               tel: 021/3191900/01 int. 332
                                                                                               mobil: 0728881132
                                                                                              e-mail:iulia.luchian@ase.ro
                                  Biroul contabilitate de gestiune   Ec. Andreea Ioana DUMITRESCU
                                                                                                tel: 021/3191900/01 int. 426
                                                                                                mobil: 0728884629
                                                                                                e-mail:andreea.dumitrescu@ase.ro