Biroul Control de Gestiune

Biroul Control de Gestiune este condus de un şef de birou, subordonat din punct de vedere administrativ Serviciului Buget şi Control de Gestiune.

      Principalele atribuţii, competenţe şi responsabilităţi ale personalului din cadrul Biroului Control de Gestiune sunt:

a)      Organizarea şi efectuarea de activităţi privind inventarierea patrimoniului ASE;

b)      Urmăreşte realizarea graficului de inventariere;

c)      Stabileşte rezultatele inventarierii prin compararea datelor constatate faptic şi înscrise în listele de inventariere cu cele din evidenţa tehnico-operativă (fişele de magazie) şi din contabilitate.

d)      Înainte de stabilirea rezultatelor inventarierii se procedează la o analiză a tuturor stocurilor înscrise în fişele de magazie şi a soldurilor din contabilitate pentru bunurile inventariate. Erorile descoperite cu această ocazie trebuie să le corecteze operativ, după care se procedează la stabilirea rezultatelor inventarierii, prin confruntarea cantităţilor consemnate în listele de inventariere, cu evidenţa tehnico-operativă pentru fiecare poziţie în parte;

e)      Înscrie rezultatele inventarierii într-un proces-verbal;

f)        În situaţia constatării unor plusuri în gestiune, bunurile respective se vor evalua la valoarea justă;

g)      Bunurile inventariate se vor evalua şi înscrie în listele de inventariere la valoarea contabilă (valoarea de înregistrare);

h)      Organizează şi inventariază gestiunea bibliotecii ASE