Serviciul financiar

 

Serviciul Financiar este condus de un şef de serviciu, subordonat din punct de vedere administrativ Direcţiei Economice;

Serviciul Financiar are în subordine: Biroul Plăţi şi Biroul Facturare;

Serviciul Financiar are în principal următoarele atribuţii:

a)      De a coordona şi monitoriza activitatea birourilor din subordine;

b)      De a furniza informații despre situaţia soldurilor conturilor universităţii;

c)      De a asigura organizarea, îndrumarea, conducerea şi controlul activităţi financiare în vederea eficientizării activităţii de încasări şi plăţi a instituţiei conform dispoziţiilor legale în vigoare.

d)      De a asigura organizarea, îndrumarea, conducerea şi controlul activităţii de facturare, conform dispoziţiilor legale în vigoare;

e)      De a asigura organizarea, îndrumarea, conducerea şi controlul activităţi de analiză a clienţilor pe surse de finanţare, corespondenţa cu clienţii instituţiei şi predarea trimestrial către Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ a situaţiei clienţilor restanţi pentru demararea procedurii de recuperare a debitelor.      

Serviciul financiar este condus:  Ec. Nicoleta Mădălina VARDOHLIP
                                                                 tel:021/3191900/01 int.442
                                                                mobil: 0728881111
                                                                e-mail: madalina.vardohlip@ase.ro
                                  Biroul plăţi:  Ec. Roberta IONESCU                       
                                                            tel:021/3191900/01 int.315
                                                            mobil: 0728884648
                                                            e-mail: robert.ionescu@ase.ro
                                Biroul facturare:   Ec. Ramona Elena AST
                                                                  tel:021/3191900/01 int.280
                                                                 mobil: 0728881144
                                                                 e-mail:ramona.ast@ase.ro