Biroul facturare

 Biroul Facturare este condus de un șef de birou, subordonat din punct de vedere administrativ Serviciului Financiar.

 Principalele atribuţii, competenţe şi responsabilităţi ale personalului din cadrul Biroului Facturare sunt:

a)   Întocmirea facturilor pe baza documentelor justificative înaintate de responsabilul de contract, în conformitate cu dispoziţiile legale in vigoare;

b)   Analiza clienţilor pe surse de finanţare, corespondenţa cu clienţii instituţiei si predarea trimestrial către Serviciul Juridic si Contencios Administrativ a situaţiei clienţilor restanţi pentru demararea procedurii de recuperare a debitelor.