Direcţie

                                                                                                                                    

                                                                                                         

        

          Direcţia economică este condusă de un director economic aflat în subordinea Directorului General şi în coordonarea prorectorului responsabil cu planificarea şi alocarea resurselor.  

    Atribuţiile Direcţiei Economice sunt: 

a) coordonarea şi monitorizarea activităţii structurilor subordonate;

b) organizarea, îndrumarea, conducerea, controlul şi responsabilitatea desfăşurării în mod eficient a activităţii economice a instituţiei în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;

       Direcţia economică este condusă:

                                           Director economic: Ec dr. Gabriela Loredana DINULESCU

                                                                                tel/fax: 021/3192021

                                                                                mobil:0728881177

                                                                                e-mail:loredana.dinulescu@ase.ro

           Direcţia Economică are în subordine patru servicii, conduse de şefi de serviciu subordonaţi directorului economic:a) Serviciul Buget şi Control de Gestiune;b)  Serviciul Contabilitate;c) Serviciul Financiar;d) Serviciul de Achiziţii publice.