Direcţie

                                                                                                                                    

                                                                                                         

        

    

  

Direcţia economică este condusă de un director, încadrat potrivit legii, care se subordonează Directorului general administrativ și se află în coordonarea Prorectorului responsabil cu "Managementul economico-financiar".

Direcția economică are în subordine:

              a) șeful Serviciului Contabilitate;

              b) șeful Serviciului Financiar;

              c) șeful Biroului Buget;

              d) șeful Biroului Patrimoniu și Control de Gestiune;

              e) secretar care are ca atribuții asigurarea suportului administrativ necesar pentru buna desfășurare a activităților direcției

    Atribuţiile Direcţiei Economice sunt: 

a) asigurarea planificării, organizării, coordonării și controlului activităţilor desfășurate în vederea atingerii principalelor obiective ale universității în domeniul financiar-contabil

b) asigurarea înregistrării cronologice şi sistematice, prelucrarea, publicarea şi păstrarea informaţiilor cu privire la poziţia financiară, performanţa financiară şi alte informaţii referitoare la activitatea desfăşurată, atât pentru cerinţele interne 50 ale universității, cât şi în relaţiile cu investitorii prezenţi şi potenţiali, creditorii financiari şi comerciali, clienţii, instituţiile publice şi alţi utilizatori;       

Direcţia economică este condusă:

                                           Director economic: Ec dr. Gabriela Loredana DINULESCU

                                                                                tel: 021/3191900/01 int.413

                                                                                e-mail:loredana.dinulescu@ase.ro