Bine ati venit!

Academia de Studii Economice din Bucuresti doreste sa ramana cea mai prestigioasa institutie de invatamant economic superior si de administratie publica din Romania si sa se califice printre primele universitati din Europa, prin continutul si modernitatea procesului de invatamant, dinamismul inovarii, implicarea in raporturi strategice de parteneriat cu mediul economic si social, national si international.

 

                                                                                                                                

  Academia de Studii Economice din Bucureşti organizează şi conduce contabilitatea proprie, respectiv contabilitatea financiară şi contabilitatea de gestiune precum şi activităţile de control financiar preventiv din cadrul Direcţiei Economice.
        Direcţia Economică asigură şi răspunde de buna organizare şi desfăşurare a activităţii financiar-contabile, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare pentru toate activităţile şi Hotărârile Consiliului de Administraţie.
       Direcţia Economică, coordonează, prin personal de specialitate cu pregătire în domeniu economic, întreaga activitate financiar- contabilă şi ţine evidenţa tuturor resurselor bugetare şi extrabugetare ale acestei instituţii.