Atributii generale

Atribuţiile Direcţiei Economice sunt: 

  • asigurarea planificării, organizării, coordonării și controlului activităţilor desfășurate în vederea atingerii principalelor obiective ale universității în domeniul financiar-contabil
  • asigurarea înregistrării cronologice şi sistematice, prelucrarea, publicarea şi păstrarea informaţiilor cu privire la poziţia financiară, performanţa financiară şi alte informaţii referitoare la activitatea desfăşurată, atât pentru cerinţele interne 50 ale universității, cât şi în relaţiile cu investitorii prezenţi şi potenţiali, creditorii financiari şi comerciali, clienţii, instituţiile publice şi alţi utilizatori;