Compartimentul contabilitate de gestiune

Compartimentul Contabilitate de Gestiune este condus de un responsabil de compartiment, subordonat din punct de vedere administrativ Serviciului Contabilitate

 Principalele atribuţii, competenţe şi responsabilităţi ale personalului din cadrul Compartimentului Contabilitate de Gestiune sunt: 

  • Organizarea activităţii de gestiune în conformitate cu legile în vigoare (ţinerea contabilităţii pe categorii şi pe fiecare obiect de evidenţă, ţinerea contabilităţii valorilor materiale cantitativ-valorice sau numai valoric);
  • Conducerea evidenţelor analitice şi sintetice ale mijloacelor fixe, obiectelor de inventar, materialelor pe surse de finanţare şi locuri de folosinţă;
  • Întocmirea de balanţe analitice pentru toate gestiunile;
  • Valorificarea rezultatelor inventarierii, în baza listelor de inventariere primite de la comisiile de inventariere a patrimoniului, în conformitate cu legislaţia specifică;
  • Întocmirea jurnalelor prevăzute de Legea Contabilităţii, Registrul Jurnal, Registrul Inventar, Cartea Mare;
  • Respectarea normelor emise de Ministerul Finanţelor cu privire la întocmirea şi utilizarea documentelor justificative şi contabile pentru toate operaţiunile patrimoniale şi înregistrarea lor în contabilitate în perioada la care se referă;
  • Întocmirea raportărilor periodice solicitate de ordonatorul de credite, statistică, finanţe, alte instituţii publice;
  • Efectuarea de analize aferente gestiunii patrimoniului ale A.S.E. din Bucureşti;
  • Evidenţierea sintetică şi analitică a obiectivelor de investiţii, a activelor fixe in curs de execuţie pe obiective si surse de finanţare.