Biroul patrimoniu și control de gestiune

Biroul Buget respectiv Biroul Patrimoniu și  Control de Gestiune sunt conduse de câte un șef de birou încadrat potrivit legii subordonat Directorului Economic

 Biroul Buget şi Control de Gestiune are în principal următoarele atribuţii:

  • Să asigure informaţii necesare fundamentării bugetului de venituri si cheltuieli;
  • Urmărirea execuţiei bugetare în conformitate cu limitele creditelor bugetare aprobate;
  • Realizarea execuţiei unui buget echilibrat, fără depăşirea creditelor bugetare aprobate;
  • Asigurarea informaţiilor necesare luării deciziilor de către conducerea ASE, informaţii cu privire la execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli;
  • Descentralizarea tactică şi operaţională a procesului decizional în cadrul Serviciului prin dezvoltarea sistemului de management prin proiecte şi bugete;
  • Coordonează activităţile privind inventarierea patrimoniului Academiei de Studii Economice din Bucureşti.

Biroul Patrimoniu și Control de Gestiune:
Ec.Florin Calciu;
tel: 021/3191900/01 int. 115; e-mail: calciu.florin@ase.ro