Serviciul contabilitate

Serviciul de contabilitate coordoneaza toate activitatile specifice sistemului contabil implementat in institutie, oferind acces la informatii profesioniste, la cel mai inalt nivel, eficienta, flexibilitate, promtitudine si control. Sistemul contabil al institutiei se afla intr-un amplu proces de informatizare si digitizare, in corelatie cu noile dimensiuni ale performantei academice.

Serviciul de contabilitate este condus de un şef de serviciu încadrat potrivit legii, subordonat din punct de vedere administrativ Direcţiei Economice;

 Serviciul Contabilitate are în subordine: Biroul Contabilitate Financiară şi Compartimentul Contabilitate de Gestiune;

 Serviciul Contabilitate are în principal următoarele atribuţii:

  1. a) planificarea, organizarea, coordonarea și controlul activităților contabile, inclusiv pentru fondurile externe nerambursabile, în vederea măsurării, evaluării, cunoașterii, gestiunii și controlului activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, precum și a rezultatelor obținute din activitatea universității;
  2. b) întocmirea, aprobarea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și anuale, altor raportări periodice, conform dispozițiilor legale în vigoare;
  3. c) exercitarea altor atribuții stabilite pe linie ierarhică, în conformitate cu normele legale în vigoare, regulamentele, metodologiile și procedurile interne de lucru.

Serviciul Contabilitate este condus:
Ec.dr. Adrian Nicolae DRAGHICI;
tel: 021/3191900/01 int. 416; e-mail: adrian.draghici@ase.ro
Birou contabilitate financiară:
Ec. drd.Iuliana  LUCHIAN; tel: 021/3191900/01 int. 332;  e-mail:iulia.luchian@ase.ro
Compartimentul contabilitate de gestiune:
Ec. Andreea Ioana DUMITRESCU; tel: 021/3191900/01 int. 426; e-mail:andreea.dumitrescu@ase.ro