Echipa de conducere

Managementul Directiei Economice este asigurat de un director, încadrat potrivit legii, care se subordonează Directorului general administrativ și se află în coordonarea Prorectorului responsabil cu “Managementul economico-financiar”.

Direcția economică are în subordine:

  • șeful Serviciului Contabilitate;
  • șeful Serviciului Financiar;
  • șeful Biroului Buget;
  • șeful Biroului Patrimoniu și Control de Gestiune;
  • secretar care are ca atribuții asigurarea suportului administrativ necesar pentru buna desfășurare a activităților direcției

Direcţia economică este condusă
Director economic: Ec dr. Gabriela Loredana DINULESCU

tel: 021/3191900/01 int.413

e-mail: loredana.dinulescu@ase.ro