Biroul buget

Biroul Buget este condus de un şef de birou, subordonat din punct de vedere administrativ Directorului Economic.

Principalele atribuţii, competenţe şi responsabilităţi ale personalului din cadrul Biroului Buget sunt:

  • elaborarea propunerii de buget de venituri și cheltuieli al universității;
  • monitorizarea execuției bugetare în limita creditelor bugetare aprobate pe surse de finanțare și sesizarea managementului universității cu privire la încadrarea în bugetul aprobat;
  • asigurarea informațiilor cu privire la execuția bugetelor de venituri și cheltuieli necesare luării deciziilor de către managementul universității;
  • organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale;
  • exercitarea altor atribuții stabilite pe linie ierarhică, în conformitate cu normele legale în vigoare, regulamentele, metodologiile și procedurile interne de lucru

Biroul buget  este condus:
Ec. Gina TOMA; tel: 021/3191900/01 int. 537; e-mail: gina.toma@ase.ro