Serviciul buget si control de gestiune

Serviciul Buget şi Control de Gestiune este condus de un şef de serviciu, subordonat din punct de vedere administrativ Direcţiei Economice

 Serviciul Buget şi Control de Gestiune are în subordine: Biroul Buget şi Biroul Control de Gestiune.

 Serviciul Buget şi Control de Gestiune are în principal următoarele atribuţii:

a)      Să asigure informaţii necesare fundamentării bugetului de venituri si cheltuieli;

b)      Urmărirea execuţiei bugetare în conformitate cu limitele creditelor bugetare aprobate;

c)      Realizarea execuţiei unui buget echilibrat, fără depăşirea creditelor bugetare aprobate;

d)      Asigurarea informaţiilor necesare luării deciziilor de către conducerea ASE, informaţii cu privire la execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli;

e)      Descentralizarea tactică şi operaţională a procesului decizional în cadrul Serviciului prin dezvoltarea sistemului de management prin proiecte şi bugete;

f)        Coordonează activităţile privind inventarierea patrimoniului Academiei de Studii Economice din Bucureşti.

 

Serviciul buget și control de gestiune este condus:  Ec. Gina TOMA

                                                           tel: 021/3191900/01 int. 537

                                                           mobil: 0728881153

                                                           e-mail: gina.toma@ase.ro